Uniwersytet w Sheffield

The University of Sheffield

Uniwersytet w Sheffield

Centrum Badań nad Logistyką i Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw (Logistics and Supply Chain Management Research Centre – LSCM) mieści się w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Sheffield.  Szkoła Zarządzania otrzymała niedawno nagrodę „Potrójnej Korony”, tj. akredytacje AMBA, AACSB i EQUIS (czym może się poszczycić jedynie 0,4% szkół biznesu na świecie). Centrum Badań LSCM to światowej klasy ośrodek badawczy uczestniczący w programach o łącznej wartości 84 milionów funtów.

Centrum Badawcze LSCM ma ogromne doświadczenie w realizacji projektów w zespołach multidyscyplinarnych, w których skład wchodzą przedstawiciele przemysłu, biznesu, organów rządowych i instytucji akademickich. Dowodzą tego sztandarowe przedsięwzięcia centrum. Wśród najnowszych projektów LSCM należy wymienić finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wart 15 milionów funtów, projekt badawczy BIG Energy Upgrade, który pozwolił na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych w ubogich społecznościach. W skład multidyscyplinarnego zespołu projektowego wchodzili pracownicy centrum i uniwersytetu.  Centrum Badawcze LSCM we współpracy z Centrum na rzecz Redukcji Emisji Dwutlenku Węgla opracowało również projekt niskoemisyjnego łańcucha dostaw, w ramach którego stworzono innowacyjne Narzędzie do Analizy Środowiskowej (SCEnAT) umożliwiające przedsiębiorstwom określenie emisji dwutlenku węgla i zarządzanie nią.

W 2011 r. Uniwersytet w Sheffield otrzymał tytuł Uniwersytetu Roku magazynu Times Higher Education. Instytucja zatrudnia 5,500 pracowników i oferuje edukację 25,000 studentów. W wyniku przeprowadzonej w 2008 r. Oceny Badań Narodowych 93% badań wykonywanych przez centrum określono jako „cieszące się międzynarodowym uznaniem” lub „wiodące na świecie”. Uczelnia znalazła się też w rankingu 10 najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet w Sheffield kieruje opracowywaniem wirtualnego środowiska edukacyjnego w ramach projektu TrainERGY.

 

Pracownicy uczestniczący w projekcie

Professor SC Lenny KohMS017 - Lenny Koh Profesor nauk ścisłych Lenny Koh, BEng (Hons), PhD, jest prodziekanem, przewodniczącą, profesorem zarządzania operacjami, założycielką i dyrektorką Centrum Badań nad Logistyką i Zarządzeniem Łańcuchem Dostaw (LSCM), a także dyrektorką wydziałowego Centrum ds. Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (Centre for Energy, Environment and Sustainability – CEES) przy Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Jest też współzałożycielką Konsorcjum Systemów Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Systemów Informacji (SCMIS) – globalnej sieci współpracy w ramach wiodących badań akademickich i eksperckich, mającej na celu wymianę wiedzy o tych systemach. Specjalizuje się w logistyce i zarządzaniu. łańcuchem dostaw. Zajmuje się w szczególności takimi kwestiami jak: redukcja emisji dwutlenku węgla, niskoemisyjne łańcuchy dostaw, łańcuch dostawy energii, nauki środowiskowe i nauki o zrównoważonym rozwoju oraz zarządzanie niepewnością. Przeprowadziła wiele badań w zakresie planowania i kontroli produkcji, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz informatyki.  Profesor Koh otrzymała również tytuł naukowy za wybitne osiągnięcia w projektowaniu systemów przemysłowych i produkcyjnych oraz tytuł doktora w dziedzinie zarządzania operacjami.
Dr Andrea GenoveseAndrea Genovese Dr Andrea Genovese wykłada logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Sheffield. Jest również jednym z najważniejszych członków zespołów Centrum Badań nad Logistyką i Zarządzeniem Łańcuchem Dostaw (LSCM) i Centrum ds. Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwój (CEES). Dr Genovese uczestniczył w kilku projektach badawczych dotyczących innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań dla łańcucha dostaw, m.in. w projekcie Low Carbon Supply Chains (Niskoemisyjne Łańcuchy Dostaw) Centrum na rzecz Redukcji Emisji Dwutlenku Węgla oraz projekcie Big Energy Upgrade (Wielka Energetyczna Aktualizacja), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Włoski Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II nadał mu tytuł doktora w dziedzinie badań operacyjnych oraz magistra (i licencjata) inżynierii i zarządzania technologią. Uzyskał również tytuł magistra zarządzania (MBA) w Szkole Biznesu i Nauk Ekonomicznych Whittemore Uniwersytetu w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich pracował jako planista w centrum logistycznym międzynarodowej korporacji produkującej opony.