Uniwersytet Neapolitański

Logo federico II

Uniwersytet Neapolitański

Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II to jeden z największych uniwersytetów we Włoszech i na świecie. Składa się z 13 szkół i 82 wydziałów. Uczelnia zatrudnia ponad 3000 profesorów i badaczy. Uczęszcza do niej 100 000 studentów.

Uniwersytet założył Fryderyk II z dynastii Hohenstaufów, Król Sycylii i Święty Cesarz Rzymski na mocy edyktu cesarskiego z dnia 5 lipca 1224 r. Uważany jest za najstarszy uniwersytet założony przez głowę państwa.

Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II zatrudnia ponad 120 pracowników naukowych, którzy prowadzą badania dotyczące całego szeregu kwestii istotnych dla przemysłu. Grupa Badań Operacyjnych i Techniki Zarządzania skupia się głównie na rozwoju modelu optymalizacji i metod stosowanych w takich sektorach techniki jak logistyka i transport, zarządzanie energią, planowanie produkcji i procesy innowacyjne, zwracając szczególną uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju.

Rola Uniwersytetu Neapolitańskiego w projekcie będzie polegała na kierowaniu określaniem potrzeb szkoleniowych.

 

Prof. Giuseppe BrunoGiuseppe Bruno Profesor Giuseppe Bruno jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II, gdzie zajmuje się badaniami operacyjnymi oraz metodologią podejmowania decyzji, jak również profesorem ds. badań operacyjnych Uniwersytetu Parthenope w Neapolu. W 1994 r. Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II nadał mu tytuł doktora informatyki i robotyki.

Jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Przemysłowej, członkiem Rady Politechniki Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II oraz kierownikiem studiów licencjackich i magisterskich na kierunku technika zarządzania.

Jest również członkiem zarządu Włoskiego Stowarzyszenia Badań Operacyjnych (AIRO) oraz Europejskich Grup Roboczych ds. Analizy Lokalizacyjnej i Transportu.

Profesor Bruno jest też autorem wielu książek i artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących analizy lokalizacji, logistyki, transportu i analizy wielokryteryjnej.

Antonio Diglio

Antonio Diglio jest doktorantem w dziedzinie inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Neapolitański im. Fryderyka II, gdzie ukończył studia inżynierskie w 2015 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie analizy lokalizacji, dzielenia i routingu. W szczególności koncentruje się na terytorialnej reorganizacji usług publicznych. Ponadto jego działalność badawcza obejmuje również obszar Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmuje się metodologiami ilościowymi wspomagającymi proces projektowania programu nauczania w kontekście ram współpracy z udziałem zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji akademickich. Jest współautorem artykułów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Antonio Diglio jest również członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Inżynierii Zarządzania (AiIG) i Grupy Roboczej EURO ds. Analizy Lokalizacyjnej (EWGLA).
Carmela Piccolo

Carmela Piccolo jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Neapolitański im. Fryderyka II (Włochy). Otrzymała tytuł magistra inżyniera zarządzania w 2011 roku a doktorat z zarządzania nauką i technologią obroniła w 2014 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień dotyczących modeli optymalizacji i metod terytorialnej organizacji usług publicznych (problem lokalizacji), logistyki (problem transportu), zarządzania łańcuchem dostaw i wielokryterialnych procesów decyzyjnych. Ma duże doświadczenie w GIS i teorii lokalizacji. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach. Jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Badań Operacyjnych (AIRO), Europejskiej Grupy Roboczej ds. Analizy Lokalizacyjnej (EWGLA) i Włoskiego Stowarzyszenia Inżynierii Zarządzania (AIIG).
Pierluigi Rippa

 

Dr Pierlugi Rippa jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Neapolitański im. Fryderyka II we Włoszech. Uzyskał tytuł doktora w zakresie zarządzania biznesem na Wydziale Inżynierii. Pracował gościnnie na California State University, Chico, USA oraz na Wayne State University w Michigan. Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, innowacje, szkolnictwo wyższe. Od 2014 roku jest prezesem Globalnego Stowarzyszenia Zarządzania Informacją i Technologią