Pakiety robocze

Rezultaty projektu TrainERGY (pakiety robocze) są następuje:

O1 – Określenie potrzeb szkoleniowych związanych z działaniami na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju
O2 – Opracowanie programu nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju
O3 – Współtworzenie wirtualnego środowiska edukacyjnego dotyczącego działań na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju w oparciu o model Open Innovation
O4 – Utworzenie międzynarodowych partnerstw na rzecz transferu wiedzy w celu współtworzenia programu nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju i uczenia się od siebie nawzajem
O5 – Opracowanie metod zapewnienia jakości i oceny efektywności rezultatów współtworzonego modelu Open Innovation
O6 – Budowanie wizerunku projektu i opracowanie materiałów rozpowszechniających

E1 – Pierwsze wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, związane z pierwszym spotkaniem Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy C1
E2 –  Drugie wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, związane z drugim spotkaniem Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy C2
E3 –  Trzecie wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, związane z trzecim spotkaniem Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy C3
E4 – Czwarte wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, związane ze spotkaniem uczestników projektu (ostatnie spotkanie i zakończenie projektu)

C1 – Pierwsze szkolenie uczestników projektów w ramach Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy
C2 – Drugie szkolenie uczestników projektów w ramach Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy
C3 – Trzecie szkolenie uczestników projektów w ramach Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Transferu Wiedzy