Korzyści dla MŚP

MŚP, które chciałyby dołączyć do projektu TrainERGY uzyskają szereg korzyści:

 

  • lepsze zarządzanie działalnością operacyjną;
  • mniejszy wpływ na środowisko;
  • szkolenie dla przedstawicieli branży w zakresie nowatorskich praktyk związanych z efektywnością energetyczną / zrównoważonym rozwojem;
  • dostęp do technologii umożliwiających opracowanie strategii efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju (za pośrednictwem wirtualnego środowiska edukacyjnego);
  • innowacje procesowe poprzez zastosowanie ulepszonych technik i praktyk związanych z efektywnością energetyczną / zrównoważonym rozwojem;
  • efekt synergii dzięki współpracy z przedstawicielami biznesu z innych krajów UE (wspólne uczenie się i rozwój);
  • większe możliwości badań i rozwoju poprzez współtworzenie rezultatów projektu razem z uczelniami;
  • większą zgodność z polityką ochrony środowiska i przewagę konkurencyjną dzięki działaniom na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju;
  • większą wiedzę na temat strategii efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju i konkretnych zastosowań w procesach biznesowych.