Kontekst projektu

Jedną z metod „otwartej komunikacji” między uczelniami a przedsiębiorstwami jest współtworzenie projektów. Obecnie jest to fundament praktyk otwartych innowacji (open Innovation). Na przykład, dzięki współpracy, uczelnie mogą uzyskać od przedsiębiorców cenne informacje, które pozwolą im na lepsze dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku, a także lepsze przygotowanie absolwentów do realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju.

 

Według najnowszej koncepcji ukierunkowanych otwartych innowacji model Open Innovation powinien być skoncentrowany, strategiczny i dostosowany do aktualnych potrzeb branży. Dlatego uczelnie muszą odpowiednio wzbogacać swoje programy nauczania. Model Open Innovation i współpraca między uczelniami a przedstawicielami biznesu/MŚP znacznie ułatwią uczelniom opracowywanie programów nauczania lepiej dostosowanych do potrzeb rynku, a ich absolwenci staną się nowym pokoleniem liderów działań na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju.

 

Projekt TrainERGY wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Celem uczestników projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W ten sposób lepiej dostosuje się programy nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju do potrzeb rynku, a tym samym pokona się wiele barier w tej dziedzinie. Konsorcjum projektu tworzą kluczowe instytucje akademickie, MŚP i stowarzyszenia przedsiębiorców z różnych branż. Partnerzy będą współtworzyć program nauczania o efektywności energetycznej i pilotować go za pośrednictwem wirtualnego środowiska edukacyjnego (VLE – Virtual Learning Environment) opartego na modelu otwartych innowacji (Open Innovation).