South Eastern European Research Centre (SEERC)

South-East European Research Centre

South-East European Research Centre

South Eastern European Research Centre (SEERC) to zagraniczny ośrodek badawczy Uniwersytetu w Sheffield, założony w Salonikach w Grecji jako podmiot prawny typu non-profit. Centrum zostało założone przez City College, Wydział Międzynarodowy uniwersytetu, w 2003 r. Prowadzi multidyscyplinarne badania w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwoju społecznego.

Misja SEERC polega na wspieraniu stabilnego i zrównoważonego rozwoju Europy Południowo-Wschodniej poprzez badania stosowane przeprowadzane w regionie. W tym celu SEERC wykorzysta aktualne możliwości badawcze Uniwersytetu w Sheffield i City College, ułatwiając współpracę między swoją kadrą badawczą i badaczami z innych instytucji, a także rozwijając multidyscyplinarne sieci kontaktów w Europie Południowo-Wschodniej.

Rola SEERC w projekcie TrainERGY będzie polegała na kierowaniu ustanawianiem i rozwojem transnarodowych partnerstw na rzecz transferu wiedzy.

 

Pracownicy uczestniczący w projekcie

Prof Panayiotis H. Ketikidisketikidis Profesor Ketikidis jest Wicedyrektorem ds. Badań, Innowacji i Stosunków Zewnętrznych CITY College, Wydziału Międzynarodowego Uniwersytetu w Sheffield, a także przewodniczącym Komitetu Zarządzającego i dyrektorem Akademickim Programu Studiów Doktoranckich Centrum Badań Europy Południowo-Wschodniej (SEERC). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, edukacji, badaniach i finansowaniu badań konkurencyjnych, dzięki czemu przyczynił się do założenia wielu różnych sieci współpracy. Profesor Ketikidis został też wymieniony w jedenastym wydaniu (2011-2012) publikacji „Who’s Who in Science and Engineering ” („Kto jest kim w świecie nauki i inżynierii”).
Mr Nikos Zahariszaharis Nikos Zaharis jest dyrektorem SEERC. Dąży do rozszerzenia programu badawczego SEERC oraz wzmocnienia partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego i regionalnego, polityki informatyzacji i rozwoju społecznego zarówno w Europie Południowo-Wschodniej, jak i na arenie międzynarodowej. Ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie jako konsultant i manager zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Doradzał m.in. w kwestiach jakości i zarządzania środowiskowego, zarządzania badaniami oraz rozwoju gospodarczego i regionalnego w Grecji i krajach Europy Wschodniej.
Mr Adrian Solomon

solomon

Adrian Solomon jest kierownikiem projektów z dziedziny efektywnej gospodarki zasobami i zrównoważenia środowiskowego oraz projektów cyfrowych w SEERC. Specjalizuje się w logistyce niskoemisyjnej, logistyce odporności na zagrożenia, zarządzaniu łańcuchem dostaw i wdrażaniu rozwiązań technologicznych umożliwiających firmom redukcję emisji dwutlenku węgla. Wykorzystując doświadczenie w branży informatycznej (zwłaszcza w modelowaniu procesów biznesowych, aplikacjach „w chmurze” oraz współtworzeniu i korzystaniu z modelu Open Innovation), bada funkcjonowanie systemów logistycznych poprzez modelowanie i symulację, aby określić właściwie ścieżki decyzyjne i możliwe ulepszenia, które pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku węgła i zapewnią odporność na zagrożenia. W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu rozwiązań dla przemysłu, jak również współpracy z uczelniami, aby umożliwić odpowiedni przepływ wiedzy.