FALP

Logo-Falp

 

FALP

FALP s.r.l. to założona w 1996 r. firma z sektora inżynierii mechanicznej, której siedziba mieści się w Neapolu we Włoszech. Zajmuje się obróbką blachy. Produkuje metalowe elementy stosowane w budynkach użytkowych i przemysłowych w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i zapewnienia prawidłowego odpływu wody i oparów (np. rury doprowadzające powietrze i odprowadzające dym, systemy dachowe, elementy mocujące do instalacji paneli słonecznych itp.). Procesy produkcyjne są w dużym stopniu zautomatyzowane. Ze strategicznego punktu widzenia FALP angażuje się opracowywanie innowacyjnych produktów, aby badać możliwości eksportu do krajów rozwijających się. Obecnie firma zatrudnia 24 pracowników specjalizujących się w różnych dziedzinach.

W ostatnich latach firma FALP zaczęła podejmować działania na rzecz optymalizacji środowiskowej swoich operacji oraz całego łańcucha dostaw dotyczącego produktów. Dlatego podjęła współpracę z Uniwersytetem Neapolitańskim im. Fryderyka II w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich (PrESS – Promocja MŚP Zrównoważonych Środowiskowo) mającego na celu rozwój internetowej platformy wspierającej MŚP w implementacji odpowiednich strategii środowiskowych. Wzięła też udział w badaniu pilotażowym przeprowadzanym wśród MŚP w celu przetestowania innowacyjnego systemu wspomagania decyzji. System ten pomaga określić procesy, które wymagają zmian, aby możliwe było zmniejszenie wpływu operacji na środowisko. Ponadto firma FALP, dzięki bardzo dobrym relacjom z innymi firmami z regionu, odegrała kluczową rolę w zachęcaniu lokalnych MŚP do udziału w projekcie w ramach studiów przypadku.

Mr Michele Prisco

Michele_Prisco

Manager spółki. Zajmuje się głównie planowaniem strategicznym, innowacjami produktowymi, marketingiem i wyborem dostawców. Jako współzałożyciel firmy śledził wszystkie procesy innowacyjne w ostatnich dziesięcioleciach. Angażuje się w działania mające na celu osiąganie lepszych wyników w kontekście zrównoważonego rozwoju i wpływu produkcji na środowisko.
Ms Marica Prisco

Prisco_Marica

Technik zarządzania. W trakcie studiów magisterskich wyspecjalizowała się w zarządzaniu zrównoważonym łańcuchem dostaw oraz zrównoważeniu środowiskowym, również dzięki uczestnictwu w międzynarodowych kursach poświęconych tej tematyce (jako studentka Międzynarodowej Letniej Szkoły Optymalizacji i Systemów Wspomagających Decyzje dot. Łańcuchów Dostaw) oraz pracy magisterskiej, która obejmowała zastosowanie w praktyce – w zaprzyjaźnionej spółce – najbardziej innowacyjnych metod pomiaru i analizy efektów działalności środowiskowej. Następnie podjęła współpracę z Uniwersytetem Neapolitańskim im. Fryderyka II w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich mającego na celu rozwój internetowej platformy wspierającej MŚP w implementacji strategii środowiskowych. Była odpowiedzialna za testy tej platformy w FALP i 5 innych lokalnych MŚP. Obecnie doradza FALP w przeprowadzaniu reorganizacji procesów produkcyjnych i wprowadzaniu zmian do produktów.