Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

frp

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) to prywatna fundacja non-profit założona w 1991 r. FRP oferuje trening, doradztwo i usługi informacyjne dla przedsiębiorstw i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Już 32 000 osób wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez fundację. W 2008 r. FRP została centrum Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. FRP jest też inicjatorem działań mających na celu rozwój innowacyjności i współpracy między biznesem a ośrodkami badań i rozwoju, jak również tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Od samego początku swojej działalności fundacja była partnerem i koordynatorem krajowych i międzynarodowych projektów pilotażowych dotyczących takich dziedzin jak: nowoczesne zarządzanie, rozwój eksportu, ochrona praw własności intelektualnej, usługi środowiskowe, działanie na rzecz nauki i promocja osiągnięć naukowych, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz szanse na rynku pracy w UE. FRP utrzymuje doskonałe relacje ze środowiskiem biznesu (w tym MŚP), władzami samorządowymi i oświatowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badań i rozwoju. Fundacja wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Podejmuje również działania na rzecz promocji i rozwoju świadomości ekologicznej firm i innych podmiotów, organizując szkolenia, seminaria i wykłady, a także udzielając konsultacji i porad związanych z ochroną środowiska. FRP we współpracy z innymi instytucjami przygotowuje projekty inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska. Fundacja od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, przeprowadzając międzynarodowe szkolenia mające na celu rozwój umiejętności pracowników. FRP organizuje też seminaria i spotkania informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotyczące dostępu do funduszy na rzecz ekologicznych projektów inwestycyjnych, społecznej odpowiedzialności biznesu i działań pro-ekologicznych, np. korzystania z odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodą i odpadami i używania ogniw fotowoltaicznych. Ponadto FRP świadczy usługi doradcze w zakresie implementacji systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS.

dr Ewa Sadowska-KowalskaESK3 Prezes Zarządu FRP od 1995 r. Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w polityce gospodarczej, polityce rynku pracy, ekonomii edukacji i transferze innowacji. W ramach wizyt studyjnych odwiedziła kilka zagranicznych uniwersytetów, m.in. uczelnie w Wiedniu (Austria), Giessen (Niemcy), Mannheim (Niemcy), Lipsku (Niemcy), Berlinie (Niemcy) i Newcastle (Wielka Brytania) oraz paryską Sorbonę (Francja). Pracowała też jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Nigeryjskim. Jest autorką i współautorką licznych artykułów, raportów i referatów poruszających wiele różnych kwestii dotyczących rynku pracy, kształcenia ustawicznego, polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu finansami, jak również zarządzaniu projektami międzynarodowymi z różnych dziedzin. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń.
dr Małgorzata Kurzyniec-SikorskaMKS Członek zarządu i kierownik ds. jakości Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert w zarządzaniu projektami UE. Prowadzi wykłady z dziedziny zarządzania i organizacji na Politechnice Łódzkiej. Doświadczenie w branży zawdzięcza kilkuletniej pracy na stanowiskach kierowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu finansami, jak również zarządzaniu jakością i projektami międzynarodowymi z różnych dziedzin. W FRP przeprowadza oceny polityki szkoleniowej.