Cel & Założenia

Cel

Projekt TrainERGY (Training for Energy Efficient Operations – Szkolenie z zakresu działań na rzecz efektywności energetycznej) ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W ten sposób lepiej dostosuje się programy nauczania obejmujące działania na rzecz efektywności energetycznej (Energy Efficient Operations – EEO) i zrównoważonego rozwoju do potrzeb rynku, a tym samym pokona się wiele barier w tej dziedzinie. Konsorcjum projektu tworzą kluczowe instytucje akademickie, MŚP i stowarzyszenia przedsiębiorców z różnych branż. Partnerzy będą współtworzyć program nauczania o efektywności energetycznej i pilotować go za pośrednictwem wirtualnego środowiska edukacyjnego (VLE – Virtual Learning Environment) opartego na modelu otwartych innowacji (Open Innovation).

 

Założenia

  1. Określenie potrzeb szkoleniowych: Utworzenie międzynarodowej sieci współpracy między uczelniami a MŚP w całej Unii Europejskiej, aby wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom szkoleniowym związanym z efektywnością energetyczną.
  2. Współtworzenie innowacji przez uczestników: Określenie ram umożliwiających współtworzenie i rozwój programu nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju opartego na modelu otwartych innowacji.
  3. Opracowanie materiałów edukacyjnych: Współtworzenie programu nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju (w ramach studiów magisterskich) przy współudziale przedstawicieli z sektora MŚP.
  4. Rozwój platformy umożliwiającej współpracę: Opracowanie, wdrożenie i przetestowanie innowacyjnego, popartego doświadczeniem wirtualnego środowiska edukacyjnego (VLE), zaprojektowanego w oparciu o już stosowane narzędzie do przeprowadzania szkoleń z zakresu efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju (SCEnAT). Informacje zwrotne od licznych uczestników projektu (wykładowców, studentów, przedstawicieli biznesu) zostaną ocenione i włączone do programu nauczania o efektywności energetycznej, współtworzonego według modelu otwartych innowacji.