Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

South-East European Research Centre

Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) είναι ένα υπερπόντιο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Το κέντρο ιδρύθηκε από το Κολλέγιο CITY, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου, το 2003. Διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στους τομείς των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και Ανάπτυξης, της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και της Κοινωνικής και Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

Η αποστολή του SEERC είναι να υποστηρίξει τη σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη διεξαγωγή καθαρής και εφαρμοσμένης έρευνας σε και για την περιοχή. Για να πραγματοποιήσει αυτό, το SEERC θα χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες ερευνητικές ικανότητες του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ και του Κολλεγίου CITY με τη διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού προσωπικού του και αναπτύσσοντας διεπιστημονικά δίκτυα ερευνητών από όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ρόλος του SEERC στο πρόγραμμα (TrainERGY) θα είναι να οδηγήσει τη Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συνεργασιών Διακρατικής Μετάδοσης Γνώσης.

 

 

Συμμετέχων προσωπικό

 Prof Panayiotis H. Ketikidisketikidis Ο καθηγητής Κετικίδης είναι ο κύριος Αντιπρόεδρος για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Εξωτερικές Σχέσεις  του CITY College – Ένα Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Προγράμματος Διδακτορικών στο SEERC. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης , την εκπαίδευση, την έρευνα, και την ανταγωνιστική χρηματοδότηση της έρευνας με διάφορα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί, ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας. Ο καθηγητής Κετικίδης έχει καταχωρηθεί στο Marquis´s Who´s Who, Διοικητικό Συμβούλιο  Εκδόσεων στην Επιστήμη και τη Τεχνολογία, Ενδέκατη Έκδοση 2011-2012 .
Mr Nikos Zahariszaharis Ο κ. Νίκος Ζαχαρής είναι ο Διευθυντής του SEERC. Στόχος του είναι να δημιουργήσει και να επεκτείνει την ατζέντα έρευνας SEERC και να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις έρευνας διεθνώς και στη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εστιάζοντας σε θέματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τη πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη. Έχει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας ως σύμβουλος και διευθυντής εργαζόμενος σε βιομηχανικούς , καθώς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε θέματα που κυμαίνονται από τη περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση της ποιότητας μέχρι  τη διαχείριση της έρευνας, την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και σε μια σειρά από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Mr Adrian Solomon

solomon

Ο κ. Adrian Solomon είναι διαχειριστής έργων για την αποδοτικότητα των πόρων, τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα ψηφιακά έργα στο SEERC. Η κύρια ειδικότητα  και τα ενδιαφέροντά του είναι  ο τομέας των χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ανθεκτικής διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφαρμογής της τεχνολογίας για την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για χαμηλή εκπομπή άνθρακα. Έχοντας ένα ισχυρό υπόβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών (επικεντρώθηκε σε: επιχειρησιακή μοντελοποίηση, εφαρμογών  Cloud , συν-δημιουργία, ανοιχτή καινοτομία),  χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία στην διερεύνηση της συμπεριφοράς των συστημάτων logistics μέσω της μοντελοποίησης και προσομοίωσης,  προκειμένου να προσδιοριστούν μονοπάτια και βελτιώσεις προς την επίτευξη της ανθεκτικής  κατάστασης λειτουργίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Σε όλα τα σενάρια, όλες οι έξοδοι που προέκυψαν από το έργο του δίνουν έμφαση στη βιομηχανία – ως πρωταρχικό στόχο, καθώς και στη συν- δημιουργία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή ροή της γνώσης μεταξύ των δύο οντοτήτων.