Πλαίσιο του προγράμματος

Ένας τρόπος για την επίτευξη «ανοιχτής επικοινωνίας» μεταξύ ακαδημαϊκών και βιομηχανίας, είναι μέσω της συν- δημιουργίας. Η συν- δημιουργία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ανοικτών πρακτικών καινοτομίας στη σημερινή βιομηχανία. Για παράδειγμα, μέσω της συν- δημιουργίας, η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αποκτήσει χρήσιμα στοιχεία από τη βιομηχανία, που θα οδηγήσουν τελικά σε πιο προσανατολισμένα προς την αγορά προγράμματα σπουδών και καλύτερα προετοιμασμένους αποφοίτους σε θέση να εφαρμόσουν τις ενεργειακά αποτελεσματικές δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα, η έννοια της στοχευόμενης ανοικτής καινοτομίας υποστηρίζει ότι η ανοικτή καινοτομία θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη, στρατηγική, και προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας, επομένως τα πανεπιστήμια πρέπει να ενισχύσουν τα προγράμματα σπουδών τους αναλόγως. Ως εκ τούτου, η ανοιχτή καινοτομία και η συν-δημιουργία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας/ΜΜΕ θα αυξήσει αρκετά την ικανότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας να παράγει περισσότερο προσανατολισμένα προς την αγορά προγράμματα σπουδών που θα οδηγήσουν σε πτυχιούχους ικανούς να είναι οι ηγέτες της επόμενης γενιάς στις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες.

Για το σκοπό αυτό, το TrainERGY ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη με στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βάσει στοιχείων διακρατικού πλαισίου που θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να παράγουν πιο προσανατολισμένα προς τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες προγράμματα σπουδών, μειώνοντας τα εμπόδια σε αυτόν τον τομέα. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει βασικούς ακαδημαϊκούς, ΜΜΕ, και βιομηχανικούς συνέταιρους σύνδεσης από διάφορους τομείς που θα συν- δημιουργήσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών ΕΑΛ και θα το πιλοτάρουν μέσω μιας ανοιχτής καινοτομίας και  συν-δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE).